11 months ago

làm bằng cấp 3 có hồ sơ gốc

Thạc sĩ Linh cho rằng, số lượng sinh viên chủ động tiếp cận doanh nghiệp để học hỏi, tích lũy tri thức, kinh nghiệm cũng như đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế là rất ít. Chương trình và read more...